FANDOM


Hatsune Miku VOCALOID2 Append English VOCALOID3 eVocaloid VOCALOID4 V4 English V4 Chinese


Đây là bài viết nói về phần mềm Hatsune Miku Append dành cho thế hệ VOCALOID2.

Lịch sử Sửa đổi

Dự án tiếp theo của Crypton với Miku bắt đầu vào ngày Valentine năm 2009 [1]. Vào ngày 01/08/2009, hai phiên bản Append đầu tiên đã được xác nhận là "CV01-dark-ProtoTYPEβ" và "CV01-vivid-ProtoTYPEβ" [2]. Sau đó tên của "dark (soft dark)", "mềm", "sống động" và "very_small" đã được khẳng định [3].

Tham khảo Sửa đổi

  1. http://blog.crypton.co.jp/mp/2009/08/8.html
  2. [1]http://blog.crypton.co.jp/mp/2009/08/8.html
  3. http://blog.crypton.co.jp/mp/2009/08/vocaloiddb.html

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.