FANDOM


"Kagamine" điều hướng tới đây. Cho những trang khác, xem Kagamine (điều hướng).

Kagamine Rin/Len VOCALOID2 act2 Append VOCALOID4 English


Kagamine Rin & Len (鏡音リン・レン), tên mã là CV02, là VOCALOID của Nhật Bản được phát triển và phân phối bởi Crypton Future Media, Inc, ban đầu được phát hành vào tháng 12 năm 2007 cho phần mềm VOCALOID2. Họ là ứng dụng tổng hợp giọng hát thứ hai của Crypton và cả hai đều là Character Voice VOCALOID. Từ đó đã có rất nhiều voicebank mới được bổ sung như "Append", một bản cập nhật cho phần mềm VOCALOID4 , và một voicebank tiếng Anh.

Giọng của họ được cung cấp bởi nữ diễn viên lồng tiếng, diễn viên sân khấu, ca sĩ Nhật Bản Asami Shimoda (下田麻美 Shimoda Asami).

Khái niệmsửa

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.