FANDOM


MAYU là một VOCALOID tiếng Nhật được phát triển và phân phối bởi EXIT TUNES,và được phát hành vào tháng 12 năm 2012 cho VOCALOID3. Người cung cấp giọng cho cô chưa bao giờ được tiết lộ.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên