FANDOM


VOCALOID (thường được biết đến như chỉ có "V1" trong cộng đồng VOCALOID) là một phần mềm ứng dụng tổng hợp giọng hát được phát triển bởi Công ty YAMAHA. Dự án này là một nỗ lực quốc tế, và được coi là sản phẩm trí tuệ của Kenmochi Hideki, cũng được biết đến như là "cha đẻ" của VOCALOID.

 1. Lịch sử
 2. Các yêu cầu
 3. Phát hành
 4. Ghi chú thêm
 5. Thị trường
 6. Tác động văn hóa
 7. Sự chỉ trích
 8. Tài liệu tham khảo
 9. Liên kết ngoài
 10. Đọc thêm
 11. Tài liệu tham khảo

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên